Selecteer een pagina

YOGA 24-13 en het GURU NANAK Institute

Het GURU NANAK Institute werd opgericht nadat de voorzitter van deze stichting vanuit de Goddelijke Wereld de opdracht heeft gekregen om het werk en de nalatenschap van Guru Nanak en de JAPJI, vanuit en in samenwerking met de Goddelijke Wereld, meer tastbaar te maken in het aardse voor zij die hier interesse in hebben.

Het doel en de missie van het GURU NANAK Institute is om zorg te dragen voor en bekendheid te geven aan de JAPJI, Guru Nanak, Sikh en Yoga, evenals hier informatie over te verstrekken. Verder wil deze stichting het nodige doen om dit alles weer tastbaar te maken en te waarborgen met respect voor de essentie van de filosofie van Guru Nanak en dit volgens de richtlijnen van de CHAAS 24-13 Energy.

Guru Nanak wordt genoemd als de stichter van het Sikhisme en was de eerste van 10 guru’s van de Sikhs. In oorsprong wordt hij gezien als iemand uit de Hindu cultuur. Alle Guru’s die voortgekomen zijn vanuit de lijn Guru Nanak-JAPJI zijn bezig geweest vanuit de Goddelijke Wereld in deze wereld (vanuit het niveau waarmee de Guru op dat moment spiritueel contact had) om dingen vorm te geven in het aardse. Guru Nanak werd door de Goddelijke Wereld ingezet om een bepaalde Goddelijke Boodschap/Kennis te verspreiden en aards tastbaarder te maken, en zijn boodschap spreekt dan ook in haar essentie over de grenzen van religie heen. Later in zijn leven leerde hij over het bestaan van Guru Kabir, die als brug fungeerde tussen de moslim en de Hindu gemeenschap.

Guru Ram Das wordt aangeduid als de vierde Guru van het Sikhisme en tevens is (een deel van) zijn werk opgenomen in de Guru Granth Sahib. De hedendaagse boodschap van Guru Ram Das is dat de Sikh en de Yoga in essentie in grote lijnen hetzelfde doel voor ogen hebben. Yoga beoogt namelijk de verbinding te maken met HET, daar waar de Sikh zoekende is naar de Hoogste Bron. Yogi Bhajan ten slotte, bekend als Kundalini Yoga Master, wilde de Kundalini yoga eind jaren ‘60 van de vorige eeuw in het Westen toegankelijk maken en bekendheid geven. Zodoende creëerde hij een brug tussen Oost en West, waardoor de boodschap van alle Guru’s door en vanuit de Goddelijke Wereld steeds verder in deze wereld werd verspreid.

Deze Guru’s waren bezig met en op zoek naar de essentie van het Goddelijke Mysterie. Zij hebben zodoende hun steentje bijgedragen om de yogi te ondersteunen in de zoektocht op het pad van de Sikh Dharma. YOGA 24-13 is een rechtstreekse lijn naar Guru Nanak in een hedendaagse vorm. Yogi Bhajan en Guru Ram Das zijn er in deze tijd ter ondersteuning om de yogi bijkomende helderheid te verschaffen op zijn pad naar de Goddelijke Essentie.

Voor sommige yogi’s bestaat de mogelijkheid om via YOGA 24-13 sneller bewust te worden via het Pad van de Sikh Dharma op weg naar je Hoger Bewustzijn in jouw zijn. Zodra voor de yogi deze betreffende fase in werking is getreden, zal de yogi zien en weten wat hij nodig heeft om met minder omwegen tot de Goddelijke Essentie te komen en zich daarvan bewust te worden, en zal hij zien dat via alles wat hier geschreven werd over Yoga 24-13 en Guru Nanak hij veel minder handelingen hoeft uit te voeren om versneld via het Pad van de Sikh Dharma tot de Goddelijke Essentie te komen. Bij YOGA 24-13 is de energie vanuit de Goddelijke Wereld krachtiger dan bij andere yoga vormen, omdat Guru Nanak, Guru Ram Das, Guru Kabir en Yogi Bhajan dit gegeven mee ondersteunen voor en aan de yogi, vanuit het niveau wat betreft de Goddelijke Essentie waar zij op dit moment vertoeven.

YOGA 24-13 wordt gedragen vanuit de CHAAS Energy 24-13. Door te werken vanuit dit niveau ontstaat er een verdieping die doorwerkt in het aardse. YOGA 24-13 is één van de “wegen” die via de Goddelijke Wereld wordt geactiveerd, ook om zij die een speciale afspraak hebben met de Goddelijke Wereld betreft een bepaalde taak, verder te kunnen begeleiden of richting te geven, vanuit de Andere Wereld in deze wereld.

24-13 kan men zien als een sleutel; het zijn 4 sleutels die (samen)werken via datgene waar deze getallen voor staan. Voor de Yoga hebben deze 4 sleutels ook een verbinding met de 4 elementen (water, aarde, vuur, lucht).

Door deze sleutel (24-13) worden de resultaten van deze Yoga vorm, en de teachings van onze daartoe opgeleide Yoga Teachers, anders ervaren dan welke andere yoga vorm ook die op dit moment voor handen is.

error: Content is protected !! Content is protected !! copyright Guru Nanak Institute